Assessment of timber certification systems to the Dutch procurement criteria

 • Toetsing

  De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van I&W. Deze commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om alleen nog duurzaam in te kopen. Naast de Inkoopcriteria, ontwikkeld met Nederlandse stakeholders, beschikt TPAC over duidelijke procedures die ervoor zorgen dat de beoordeling van certificatieschema's transparant, betrouwbaar en controleerbaar verloopt.

 • TPAC adviseert de staatssecretaris over de toelating van certificeringssystemen. De staatssecretaris beslist welke systemen en hun keurmerken worden toegelaten tot het Nederlandse inkoopbeleid. Op dit moment worden de volgende systemen geaccepteerd door de staatssecretaris:

  • FSC International
  • PEFC International, voor de Nederlandse markt
  • Keurhout (alleen Chain of Custody)
  • STIP (alleen Chain of Custody)

  Als u wilt weten welk keurmerk van de verschillende certificeringssystemen voldoet aan het Nederlandse inkoopbeleid, bezoek dan de website van Mvicriteria, Pianoo of Inkoopduurzaamhout.

Nieuws